Allt fler unga lider idag av ett spelberoende. Detta är ett ökande problem som uppmärksammats mer i samband med ökade spelreklamer och onlinespelande på nätet. Grundorsakerna bakom ett spelmissbruk varierar från person till person men symtomen för den drabbade är vanligen densamma, där stress och ångest är vanliga sinnesstämningar som ofta upplevs av den drabbade.

När man talar om spelberoende brukar man i första hand prata om det likt ett sjukdomstillstånd som det går att bli frisk ifrån. Däremot kan det vara mycket påfrestande för både den drabbade och dess anhöriga att hantera beroendet.

Att vara anhörig till någon med spelmissbruk

Ett vanligt problem många inte förstår är hur ett spelmissbruk kan tära och sabotera relationer och måendet för den drabbade, men också för dess anhöriga. Att vara närstående till någon som lider av ett spelberoende kan vara mycket tungt och det är inte helt ovanligt att man klandrar sig själv för det ens närstående går igenom.

För att orka processen och tillsammans bekämpa missbruket är det därför viktigt att den drabbade hittar stöd och tröst hos dig som anhörig så hon eller han orkar rehabiliteras och blir frisk från missbruket. Dock är det även viktigt att du som anhörig inte glömmer bort dig själv. Glöm därför inte att avsätta tid för dig själv och göra sådant som du får energi av, men också att våga söka hjälp om det blir för tungt.